Eldre og ernæring

Bedre ernæring, medisiner og forebygging gjør at eldre lever lenger enn noen gang. Dette skyldes tiltak knyttet til ernæring, fysisk aktivitet og røyking som har vist seg å ha spesielt stor betydning (1). De siste 100 årene har levealderen økt med 21 år. Eldre lever ofte med kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne, og det er…
Read more